Pomagamy otworzyć oczy... „Być świadomym oznacza otworzyć oczy, aby zobaczyć
prawdę. Kiedy dostrzegamy prawdę, widzimy wszystko
takim, jakie jest, a nie takim, jakie wierzymy, że jest, lub
chcemy, żeby było. Świadomość otwiera drogę
niezliczonym możliwościom.”
Don Miguel Ruiz, Piąta umowa

Pracownia Rozwoju Osobistego i Psychoterapii
Robert Rejniak

Psychoterapia indywidualna, terapia uzależnień, terapia problemów emocjonalnych młodzieży, terapia systemowa indywidualna, terapia rodzin i par, diagnoza i terapia zaburzeń, badania psychologiczne, leczenie depresji, zaburzeń lękowych, terapia motywująca do zmiany, terapia poznawczo-behawioralna, diagnoza ADOS-2 i terapia dzieci i młodzieży ASD (m.in. Zespół Aspergera).
W ofercie szkolenia, warsztaty, kursy dla różnych grup zawodowych prowadzone przez praktyków. Zobacz nasze Referencje oraz zapoznaj się z naszą działalnością podcastami w Galerii.

Witamy na naszej stronie

Jesteśmy dla Was, dla osób, które szukają pomocy dla siebie, dla swoich bliskich, dla swoich dzieci. Jesteśmy dla Was, którzy chcą się rozwijać, więcej widzieć, więcej rozumieć, więcej wiedzieć. Jesteśmy dla Was, którzy się wahają, zastanawiają lub rozważają jakąś zmianę.

 Na naszej stronie znajdziecie ofertę naszej pomocy, warsztatów i szkoleń. W zakładce gabinet zapoznacie się ze szczegółową ofertą pomocy psychologicznej, psychoterapii i diagnoz. W zakładce szkolenia opisaliśmy, to co proponujemy w obszarze rozwoju osobistego i szkoleń, które również realizujemy we współpracy z innymi trenerami i specjalistami w danej dziedzinie. W jaki sposób oceniane są nasze szkolenia przez korzystające z nich różne instytucje...

i organizacje zamieszczone są w zakładce referencje. Na tej stronie znajdziecie też blogi tematyczne: rodzina, uzależnienia, równowaga psychiczna, na których będziemy zamieszczać nasze autorskie teksty dotyczące aktualnych tematów, problemów, naszych przemyśleń, refleksji lub po prostu dzielenie się swoją wiedzą i praktyką. W zakładce o nas są informacje dotyczące naszych kompetencji i doświadczenia. I wreszcie zaglądając w aktualności będziecie mogli dowiedzieć się, co aktualnie proponujemy zarówno w zakresie szkoleń jak rozwoju osobistego i terapii.


Zapewniamy dyskrecję i szczere zaangażowanie podczas sesji.


Zapraszamy do współpracy i korzystania z naszych usług

 

Psychoterapia / konsultacje / diagnozy

Oferta:
Obszarem naszej pracy jest psychoterapia młodzieży i dorosłych w zakresie wzmacniania motywacji do zmiany i radzenia sobie z problemami dotyczącymi nadużywania/ uzależnienia od alkoholu i innych substancji, terapia uzależnienia od marihuany (np.Candis), terapia zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienia), problemy emocjonalne, zaburzenia lękowe, depresyjne i inne, konsultacje i porady dla rodziców.

Oferta terapeutyczna:
Obszarami terapii, w których również pracujemy to: zaburzenia emocji i nastroju, depresja, zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży, zaniżone poczucie wartości i samoocena. Z rodzinami pracuję nad trudnościami w obszarach komunikacji, relacji i więzi, kompetencji rodzicielskich, a także z członkami rodziny osoby uzależnionej. Prowadzimy też terapię małżeństw i par, w tym par jednopłciowych.

Rozwój osobisty / szkolenia / warsztaty

Jako trener posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, wczesnej interwencji oraz zastosowania w praktyce metody Dialogu Motywującego ( ponad 2200 godzin szkoleń). Zobacz referencje: https://www.rejniak.pl/referencje-i-rekomendacje/

W grupie odbiorców moich szkoleń znajdują się terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, policjanci, kadra służby więziennej, kuratorzy rodzinni i dla dorosłych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, wychowawcy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, MOW, MOS, wychowawcy domów dziecka, studenci.

Blog

Rodzina

Każdy z nas ma swoje obowiązki, ale też każdy z nas potrzebuje chwili dla siebie. Samotne sprzątanie po obiedzie przez mamę…

Czytaj więcej

Dlaczego kobiety piją?

Dlaczego kobiety piją? Piją dla rozluźnienia, poprawy humoru lub po prostu w nagrodę za ciężki pracowity…

Czytaj więcej

Równowaga psychiczna

Stres jest reakcją naszego organizmu na presję wynikającą z dotyczących nas wydarzeń lub sytuacji życiowej. To chyba najprostsza…

Czytaj więcej

Cennik usług

Sesja psychoterapii indywidualnej

150 - 250 zł

za 50 minut

  • Sesja psychoterapii indywidualnej

Sesje rodzinne

300 - 380 zł

za 90 minut

  • Terapia rodzin/par

Pierwsza sesja diagnostyczna / porady / konsultacje

200 - 300 zł

za 50- 60 minut

  • Konsultacje / porady

Diagnoza zaburzeń rozwojowych dziecka z opisem

600-650 zł

za 240 minut

  • Diagnoza zaburzeń rozwojowych dziecka z opisem

Zespół

Aleksandra Rejniak

Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin.

Jestem psychologiem społecznym. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam także 2,5-letnie szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin” organizowane przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Ukończyłam również szkolenie pt; Stosowana analiza zachowania – terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi Instytutu Nauk Stosowanych, kurs trenera Treningu Zapobiegania Agresji oraz kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej. Jestem certyfikowanym realizatorem programu wczesnej interwencji FreD. Ukończyłam również szereg szkoleń dotyczących Dialogu Motywującego organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego.

Robert Rejniak

Psychoterapeuta, trener, superwizor.

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001). Doktor nauk społecznych. Terapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r. www.motivationalinterviewing.org ). Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net – certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, certyfikowany realizator programu CANDIS – dedykowanego osobom uzależnionym od marihuany. Niezależny ekspert Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, nagrodzony za działalność na rzecz przeciwdziałania narkomanii w Polsce w roku 2019. Decyzją Ministra Zdrowia uzyskał uznanie dorobku zawodowego i naukowego w dziedzinie psychoterapii uzależnień, jako kierownik specjalizacji terapeutów ubiegających się o certyfikat w ramach nowego programu specjalizacji Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Jako trener posiada doświadczenie w szkoleniach adresowanych do terapeutów uzależnień, profilaktyków, lekarzy, nauczycieli, psychologów, pracowników zakładów karnych, wychowawców placówek-opiekuńczo wychowawczych, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, kadr policji i innych służb, o czym świadczą referencje i rekomendacje.

Marzena-Krajewska

Marzena Krajewska

Psycholog, oligofrenopedagog, biegły sądowy

 

Jestem psychologiem, biegłym sądowym i oligofrenopedagogiem. Od 14 lat specjalizuję się w pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, rodziny. W 2007 r. ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz zespołem dydaktycznym placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pacjentami Oddziału Psychoz w Klinice i Katedrze Psychiatrii bydgoskiego szpitala. Aktualnie pracuję jako psycholog z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych. Rozwijam swoje umiejętności w diagnozie, terapii, pomocy psychologicznej. Znaczną częścią mojej działalności zawodowej stanowi współpraca z rodzicami uczniów, polegająca na konsultacjach psychologicznych, psychoedukacji, wsparciu informacyjnemu czy emocjonalnemu.

Małgorzata Żuchowska

Psychoterapeuta, pedagog specjalny.

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii leczenia uzależnień. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia magisterskie pedagogika spec. resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

Agnieszka Wijata

Psycholog, psychoterapeutka poznawczo-behawioralna.

Jestem absolwentką psychologii na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz ukończyłam 4-letnie studia w Szkole Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu. Jestem certyfikowanym psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym. Należę, jako członek, do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej. Brałam udział w wielu szkoleniach z zakresu psychologii czy psychoterapii.

Monika Merc-Okonek

Psycholog, oligofrenopedagog, psychoterapeuta w trakcie certyfikacji

JJestem absolwentką studiów magisterskich z psychologii (specjalność psychologia kliniczna) na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Staram się stale poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez udział w szkolenia z zakresu psychoterapii. Ukończyłam między innymi podstawowy kurs terapii poznawczo-behawioralnej osób dorosłych organizowany przez Centrum  Psychologii Integralnej Integral Warszawa rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologii Oddział w Bydgoszczy, ponadto kurs psychoterapii w nurcie poznawczo-behawioralnym adresowany dla dzieci i młodzieży (org. Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „Poza Schematami” Warszawa).

Paweł Szopiński

Specjalista ds. profilaktyki uzależnień ( w tym nowe technologie, gry komputerowe, internet, social media)

Jestem absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Nauki o Rodzinie. Ukończyłem również warsztaty trenerskie i jestem członkiem Motivational Network of Trainers oraz realizatorem programu wczesnej interwencji „FreD goes net”. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem podczas wieloletniej współpracy z Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (Poradnia Profilaktyki i Pomocy Rodzinie) a obecnie współpracując z platformą edukacyjną dla nauczycieli EduAkcja.

Szymon Borsich

Terapeuta, pedagog, profilaktyk

Jestem terapeutą, pedagogiem, doktorem nauk społecznych. W pracy terapeutycznej wykorzystuję Terapię Skoncentrowaną na Rozwiązaniach oraz metodę Dialogu Motywującego. Studia ukończyłem na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego. Ukończyłem certyfikowane szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach w Centrum Rozwiązań w Toruniu, w tym szkolenie podstawowe (70 godzin) oraz zaawansowane (140 godzin wraz z superwizją), umożliwiające rozwój umiejętności praktycznych jej stosowania na poziomie zaawansowanym. Ukończyłem również certyfikowane Studium Dialogu Motywującego Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego w Gdańsku (80 godzin dydaktycznych oraz 48 godzin superwizji). Uczestniczyłem w szeregu dodatkowych szkoleń, warsztatów i konferencji w tym zagranicznych i międzynarodowych.

Agnieszka Kobus-Tydryszewska

Pedagog specjalny, diagnosta ADOS-2,terapeutka dzieci i młodzieży ze spektrum autyzmu

Jestem pedagogiem specjalnym, oligofrenopedagogiem oraz socjoterapeutą. Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe z zakresu socjoterapii i oligofrenopedagogiki na Gdańskiej WSH. Ukończyłam również Studium Terapii Uzależnień organizowane przez Polską Federację Społeczności Terapeutycznych. Jestem również certyfikowanym realizatorem programu Candis. W zakresie moich kompetencji zajmuję się diagnozą (ADOS-2) i terapią dzieci i młodzieży ze spectrum autyzmu, zespołem Aspergera w nurcie bahawioralnym.

Aktualności

Dialog Motywujący

Dialog Motywujący (ang. Motivational Interviewing) to metoda pracy w relacji z drugim człowiekiem…

Czytaj więcej

„Mama blues…”  czyli spotkania z psychologiem przy kawie

Jesteś przemęczona? nie masz czasu dla siebie? potrzebujesz porozmawiać o swojej trudnej codzienności? Zapraszam Cię droga mamo na kawę…

Czytaj więcej

Warsztaty dla ojców – Widziałeś Tato ?!

Jeśli masz dziecko/dzieci w wieku kilku lub kilkunastu lat. Masz dzieci, które zaczynają uczyć się życia…

Czytaj więcej

Cennik szkoleń

Dialog motywujący

cena ustalana indywidualnie

Czytaj więcej

Mama blues - spotkania z psychologiem przy kawie

wkrótce

Czytaj więcej

Warsztaty dla ojców: Widziałeś Tato ?!

wkrótce

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Poprzez ten formularz anonimowo i dyskretnie może skontaktować
się z nami w sprawie terapii lub umówić spotkanie