Wpis

Dialog Motywujący


Dialog Motywujący (ang. Motivational Interviewing) to metoda pracy w relacji z drugim człowiekiem, to ukierunkowany na cel styl komunikowania się, szczególnie nastawiony na wzmacnianie motywacji i osobistego zobowiązania do zmiany. Fundamentem jest partnerska relacja, wydobywanie, szacunek, autonomia, akceptacja i troska. Metoda ta oparta na podejściu humanistycznym, terapii skoncentrowanej na osobie (C.Rogersa), terapii systemowej, terapii poznawczo-behawioralnej, psychologii motywacji i inspiracji. Twórcami metody są prof. W.B. Miller i prof. S. Rollnick.

 

Praktykuję Dialog Motywujący od 12 lat zarówno w gabinecie jak i w pracy w Poradni Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy. Nieustannie staram się poszerzać wiedzę i rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie, zgłębiając aktualna literaturę oraz uczestnicząc w warsztatach na konferencjach organizowanych przez Motivational Interviewing Network of Trainers.

 

Podczas szkoleń opieram się na swoim doświadczeniu terapeutycznym, gdzie sam wykorzystuję Dialog Motywujący.

 

Prowadzę szkolenia zarówno z podstaw Dialogu Motywującego jak i szkolenia zaawansowane skierowane do konkretnych grup zawodowych. Jestem zorientowany w specyfice pracy różnych specjalności z racji współpracy i doświadczeń. Prowadziłem różne programy terapeutyczne, profilaktyczne i szkoleniowe w zakładach karnych (Bydgoszcz, Koronowo, Krzywaniec),w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich (Szubin, Poznań, Chojnice) oraz szkołach, internatach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych (MOW,MOS).

 

Wśród moich zleceniodawców były takie instytucje jak: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii, MONAR, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej i inne uczelnie, samorządy wojewódzkie i gminne. Odbiorcami szkoleń z DM byli min. terapeuci uzależnień, profilaktycy, kuratorzy rodzinni i dla dorosłych, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy i psycholodzy szkolni, lekarze, pielęgniarki oraz członkowie gminnych komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.

 

Przykładowe szkolenia: „Dialog Motywujący w pracy z uczniem sprawiającym problemy wychowawcze” „DM w pracy kuratora sądowego” „DM w pracy z wychowankiem”

 

Opinie na temat szkoleń znajdziecie Państwo w zakładce referencje

Zapraszam do współpracy

Leave a Comment