Publikacje

PUBLIKACJE (1998-2019)

 

 1. Rejniak R.,(2019) Dialog Motywujący jako metoda działania we wczesnej interwencji profilaktycznej. Przegląd Pedagogiczny 1/2019

 2. Rejniak R,.(2018) Binge watching. Serwis Informacyjny Uzależnienia nr 3 (83) s.28-31

 3. Rejniak R.,(2018) Nałogowi oglądacze – binge watching . Magazyn Psychologiczny Charaktery nr 6(257) ,30-33

 4. Rejniak R.,(2016) Czy wczesna interwencja jest skuteczna?, Świat problemów,6, 27-35

 5. Rejniak R.,(2016) Ocena skuteczności programu FreD goes net, Serwis Informacyjny Narkomania, 2(74),18-25

 6. Rejniak R.,(2014) Dialog motywujący w pracy z młodzieżą. Świat problemów,7,31-35

 7. Rejniak R.,(2013) Nastoletni hazardziści”. Świat problemów 5, 25-30

 8. Rejniak R.,(2013) Z parku do programu FreD goes net. Świat problemów 1,

 9. Rybczyńska-Abdel-Kawy D. red.(2012) Narkomania w zmieniającym się świecie. Wybrane aspekty. Praca zbiorowa. Rejniak R., rozdział Program wczesnej interwencji FreD goes net jako program profilaktyki selektywnej i wskazującej wyd. Zielona Góra,187-207

 10. Wasilewska-Ostrowska K. red(2012) Dzieci i młodzież w obliczu współczesnych zagrożeń. Rejniak R. rozdział: Profilaktyka selektywna i wskazująca w programie wczesnej interwencji FreD goes net, 251-256, wyd. Bydgoszcz

 11. Rejniak R., Chojecki D., (2012) Ewaluacja etapu pilotażowego programu Fred goes net, Remedium, 01,16-17

 12. Rejniak R.,(2011) Program wczesnej interwencji Fred goes net, ABC programów profilaktycznych, Remedium, 12, 16-17

 13. Rejniak R.,(2011) Marihuana – za i przeciw. Działanie oraz wpływ marihuany na funkcjonowanie i zachowanie człowieka, Serwis Informacyjny Narkomania, 4 (56),19-25

 14. Rejniak R., (2009) Program wczesnej interwencji FreD goes net, podstawy teoretyczne i pierwsze doświadczenia cz2.. Problemy Narkomanii” 3, 77-87

 15. Rejniak R., (2009) Profilaktyka selektywna. Program wczesnej interwencji FreD goes net cz1. Problemy Narkomanii” 2, 95-102

 16. Rejniak R.,(2009) Podstawy teoretyczne programu Fred goes net, Serwis Informacyjny. Narkomania, 1 (45)

 17. Rejniak R.,(2009) Realizacja zajęć z młodzieżą w ramach programu „FreD goes net”, Serwis Informacyjny. Narkomania , nr 2 (46) 2009 ,14-19

 18. Rejniak R.,(2008) Formy pomocy osobom uzależnionym od narkotyków, Numer Specjalny z okazji 15-lecia KBPN „Serwis Informacyjny Narkomania” ,5 (44),36-38

 19. Rejniak R.,(2008) Profilaktyka selektywna – program wczesnej interwencji „FreD Goes Net”, Serwis Informacyjny. Narkomania , 3 (42)

 20. Markiewicz A. Rejniak.R., (2007) Wpływ alkoholu i narkotyków na sprawność kierowcy, Problemy Narkomanii” ,1, 69-77

 21. Rejniak R., (2006) II Ogólnopolskie Sympozjum Profilaktyki Uzależnień Problemy Narkomanii” 3, 89-94

 22. Rejniak R., (2006) Testy na obecność narkotyków – nieco inne spojrzenie Problemy Narkomanii” 3, 71-77

 23. Rejniak R., (2006) Motywowanie rodziny – dojrzała miłość, Problemy Narkomanii” 3, 43-50

 24. Rejniak R., (2003) Sterydy jako zjawisko społeczne. Cele i założenia kampanii Herkules bez sterydów, Problemy Narkomanii” 1, 36-39

 25. Rejniak R.,(2002) Problematyka uzależnień a nowoczesna psychoprofilaktyka,Problemy Narkomanii” 3, 38-40

 26. Rejniak R.,(2002) I Ogólnopolskie Sympozjum Profilaktyki Uzależnień,Problemy Narkomanii” 3, 35-38

 27. Rejniak R., (2002) Rola narkotyków w kształtowaniu systemu wartości i budowaniu tożsamości, „Problemy Narkomanii”, 2, 52-57

 28. Rejniak R., (2000) Narkotyk w plecaku, „Problemy narkomanii”,3,75-79

 29. Rejniak R., (1998) Ecstasy –narkotyk lat dziewięćdziesiątych, „Problemy narkomanii”,2,16-19