Robert Rejniak

Certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień (od 2001). Terapeuta, trener i superwizor Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego. Członek Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Trener i instruktor programu wczesnej interwencji FreD goes net – certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, certyfikowany realizator programu CANDIS. Niezależny ekspert Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie potencjałem społecznym i doradztwo personalne WSM w Warszawie.
Niemal 25 lat, zajmuję się profilaktyką i terapią uzależnień. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP w Warszawie, Studium Terapii Motywującej PTTM. Inne wybrane ukończone szkolenia to: szkolenia i staż Podwójne diagnozy – w Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach,
szkolenie dla realizatorów programu CANDIS, terapia osób uzależnionych od kanabinoidów. szkolenie dla nowych trenerów MINT ( Motivational Interweving Network of Trainers) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego,
ukończenie cyklu zajęć na Forum MINT (Kraków, Berlin. Dublin, Tallin).
szkolenie Program Wzmacniania Rodziny org.Fundacja Maraton,
szkolenie Pomoc dla sprawców przemocy domowej – org. Fundacja im. S. Batorego w Warszawie
szkolenie Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i ich rodzin,
szkolenie Osobowość zależna – teoria i psychoterapia,
szkolenie Diagnoza nałogowych schematów i strategie pracy terapeutycznej,
szkolenie rozpoznanie zmian organicznych pacjentów uzależnionych,
szkolenie Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia – org. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
Podobieństwa i różnice w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, org. PARPA i KBPN,
szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z grupami” T. Barth – org. Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w Poznaniu,
szkolenie: Motivational Interviewing Treatment Integrity, org. PTTM i Uniwersytet w Lozannie
szkolenie Terapia Poznawczo-Behawioralna

 

Od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, zaczynając od wdrażania programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartej m.in. na Dialogu Motywującym. Od ok 10 lat prowadzę szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji i innych służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, służby zdrowia, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą ( łącznie ponad 1000 godzin szkoleniowych). Referencje i rekomendacje w zakładce.
Jestem również wykładowcą akademickim: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu. Wykładowca akredytowanych przygotowujących do uzyskania kwalifikacji zawodowych i kursów: Studium Terapii Uzależnień i Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Studium Dialogu Motywującego PTDM.
Jako doktorant na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, zajmuje się badaniami skuteczności Dialogu Motywującego we wczesnej interwencji profilaktycznej. Jestem autorem wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Narkomania, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, Przegląd Pedagogiczny, rozdziały w pracach zbiorowych.

 

Obszary mojej pracy terapeutycznej: terapia motywująca do zmiany, terapia uzależnień ( w tym terapia Candis), terapia zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienia), konsultacje i porady dla rodziców, terapia młodzieży w okresie adolescencji w pokonywaniu różnych problemów (używanie substancji, nadmierne korzystanie z nowych technologii i gier, hazard, inne uzależnienia behawioralne, problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresyjne, samookaleczenia, zaburzenia suicydalne).

 

Zapraszam do kontaktu:
Tel: 602 640 135
Email: robert@rejniak.pl