Rozwój osobisty / szkolenia / warsztaty

Jako trener posiadam wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla różnych grup zawodowych z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień, wczesnej interwencji oraz zastosowania w praktyce metody Dialogu Motywującego ( ponad 1500 godzin szkoleń).
 
W grupie odbiorców moich szkoleń znajdują się terapeuci, psycholodzy, pedagodzy, nauczyciele, policjanci, kadra służby więziennej, kuratorzy rodzinni i dla dorosłych, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, wychowawcy zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich, MOW, MOS, wychowawcy domów dziecka, studenci.
 
Wśród zleceniodawców znajdują się takie organizacje i instytucje jak: Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Centralny Zarząd Służby Więziennej, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Województwa Kujawsko-pomorskiego, Województwa Małopolskiego i Województwa Lubuskiego, MONAR, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, Wojewódzkie Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Gminne Komisje ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, szkoły i wiele innych.
 
Jako wykładowca akademicki od wielu lat współpracuję z Uniwersytetem Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej filia w Poznaniu, w przeszłości KPSW w Bydgoszczy i inne uczelnie.
 
Jestem wykładowcą i współpracownikiem Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu prowadząc od wielu lat zajęcia na organizowanych przez nich kursach i akredytowanych szkoleniach min. Studium Terapii Uzależnień czy Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży.
 
Jestem członkiem Rady Trenerów i Superwizorów Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego (www.ptdm.eu) oraz wykładowcą Studium Dialogu Motywującego PTDM.
 
Jako wieloletni przewodniczący Zarządu Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii Oddział w Bydgoszczy i Wiceprezes Zarządu Głównego PTZN byłem organizatorem wielu konferencji regionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych.
Oceny i opinie w zakładce referencje

 

Prowadzę też szkolenia on-line
Zapraszam do współpracy