Zespół

Aleksandra Rejniak

Psycholog, terapeuta systemowej terapii rodzin

Jestem psychologiem społecznym. Ukończyłam 5-letnie studia magisterskie w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie oraz podyplomowe studia z zakresu interwencji kryzysowej i pomocy psychologiczno-pedagogicznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ukończyłam także 2,5-letnie szkolenie „Systemowe rozumienie rodziny; podejście systemowe w terapii rodzin”.

 

Przez niemal 7 lat współpracowałam z Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomani w Bydgoszczy, gdzie prowadzę terapię indywidualną, terapię rodzin i par a także program wczesnej interwencji FreD goes net dla młodzieży eksperymentującej z alkoholem i środkami psychoaktywnymi. W ramach współpracy z PTZN ukończyłam szkolenia z zakresu Dialogu Motywującego, którego narzędzia i techniki wykorzystuję podczas spotkań z pacjentami. Współpracuję z przedszkolami, prowadząc zajęcia warsztatowe dla rodziców z zakresu podnoszenia kompetencji rodzicielskich. W swojej pracy zawodowej jako psycholog szkolny zajmuje się pracą i terapią dzieci i młodzieży w obszarze zaburzeń rozwoju związanym ze spektrum autyzmu, zaburzeń emocjonalnych czy trudności szkolnych. Obecnie poszerzam swoją wiedzę dotyczącą diagnozy i terapii dzieci ze spektrum autyzmu w nurcie behawioralnym – w tym obszarze ukończyłam kursy: Zespół Aspergera – niezwykły dar czy niepełnosprawność?” Diagnoza i terapia osób z Zespołem Aspergera, szkolenie „Stosowana Analiza Zachowania.”- Terapia dzieci z zaburzeniami rozwojowymi i szkolenie „Jak wspierać dziecko z Zespołem Aspergera podczas edukacji zdalnej”. Nieustannie poszerzam swoją wiedze i kwalifikacje biorąc udział w szkoleniach, konferencjach naukowych i webinariach.

 

Obszarami terapii w których pracuję to: zaburzenia emocji i nastroju, depresja, zaburzenia lękowe u dzieci i młodzieży, zaniżone poczucie wartości, samoocena i inne kryzysy rozwojowe. Terapia systemowa rodzin oraz terapia par i małżeństw. Diagnoza i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum Autyzmu (Zespół Aspergera). Poradnictwo i konsultacje dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Pomoc i konsultacje w kryzysach rodzinnych ( rozstania, rozwód, choroba, śmierć bliskiej osoby). Prowadzę też terapię par jednopłciowych.

 

W pracy indywidualnej stosuje narzędzia i techniki terapii poznawczo-behawioralnej. Z rodzinami pracuję nad trudnościami w obszarach komunikacji, relacji i więzi, kompetencji rodzicielskich, a także z członkami rodziny osoby uzależnionej. Pracę z rodziną opieram na podejściu systemowej terapii rodzin. Oprócz pracy terapeutycznej prowadzę badania stosując kwestionariusze oraz testy psychologiczne. Są to m.in. testy inteligencji (Test matryc Ravena, WISC-R – skala inteligencji Wechslera, testy osobowości MMPI-2, EPQ-R, kwestionariusz kompetencji społecznych KKS, test relacji rodzinnych, kwestionariusz ASRS – diagnoza spektrum autyzmu, inne zaburzenia rozwojowe u dzieci).