Zespół

Małgorzata Żuchowska

Psychoterapeuta, pedagog specjalny

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii leczenia uzależnień. Ukończyłam Studium Terapii Uzależnień w Instytucie Edukacji i Terapii w Poznaniu, studia magisterskie pedagogika spec. resocjalizacja na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe Pedagogika specjalna z oligofrenopedagogiką w Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy.

 

Przez 5 lat współpracowałam z Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy, gdzie prowadziłam terapię indywidualną, terapię grupową oraz program Candis. Ukończyłam kilka szkoleń z Dialogu Motywującego, którego narzędzia wykorzystuję w pracy terapeutycznej. Na co dzień pracuję jako asystent badawczo – dydaktyczny na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Obszar moich badań skupia się wokół skuteczności prowadzenia terapii leczenia uzależnień. Ponadto pracuję jako nauczyciel w szkole specjalnej, gdzie wykorzystuję elementy terapii behawioralnej oraz treningu umiejętności społecznych.

 

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę i kwalifikację biorąc udział w szkoleniach i konferencjach naukowych.

 

Obszary mojej pracy terapeutycznej:

 

terapia motywująca do zmiany,
terapia uzależnień (w tym terapiaCandis),
terapia uzależnień behawioralnych,
zaburzenia zachowania,
konsultacje i porady dla rodziców,
trening umiejętności społecznych

 

W swojej pracy stawiam na relację z drugim człowiekiem, zaangażowanie i współpracę.

 

Numer telefonu: 665782666
Email: psychoterapeuta.szczepankiewicz@gmail.com