Zespół

Marzena Krajewska

Psycholog, oligofrenopedagog, biegły sądowy

Jestem psychologiem, biegłym sądowym i oligofrenopedagogiem. Od 15 lat specjalizuję się w pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży, rodziny. W 2007 r. ukończyłam psychologię kliniczną na Uniwersytecie im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Swoje doświadczenie zdobywałam w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz zespołem dydaktycznym placówki opiekuńczo – wychowawczej oraz pacjentami Oddziału Psychoz w Klinice i Katedrze Psychiatrii bydgoskiego szpitala. Aktualnie pracuję jako psycholog z uczniami Zespołu Szkół Specjalnych. Rozwijam swoje umiejętności w diagnozie, terapii, pomocy psychologicznej. Znaczną częścią mojej działalności zawodowej stanowi współpraca z rodzicami uczniów, polegająca na konsultacjach psychologicznych, psychoedukacji, wsparciu informacyjnemu czy emocjonalnemu.

Przez niemal 14 lat byłam związana z  Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie PTZN, gdzie zajmowałam się pomocą psychologiczną pacjentów i ich rodzin. Udzielam poradnictwa, konsultacji oraz realizuję terapię osób zmagających się z problemem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, Internetu. Prowadzę również warsztaty i szkolenia dla rodziców, nauczycieli oraz grup zawodowych pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Od 2010 r. współpracuję z Sądem Okręgowym jako biegły sądowy z dziedziny psychologii. Uczestniczę w przesłuchaniach, wykonuję badania psychologiczne oraz  opiniuję na potrzeby postępowania prowadzonego przez Policję, Prokuraturę oraz Sąd. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

W mojej pracy stale podnoszę swoje kompetencje. Ukończyłam kurs podstawowy psychoterapii systemowej indywidualnej i rodzin organizowany przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej. Obecnie uczestniczę w kolejnym etapie szkolenia i superwizji. Przestrzegam Kodeksu Etycznego Zawodu Psychologa, a swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Uczestniczę w ciekawych szkoleniach, kursach, dzięki którym porządkuję i poszerzam zakres mojej wiedzy i umiejętności jako psycholog – praktyk.

 

Obszary pracy, w których się specjalizuję:

Pomagam, gdy brakuje motywacji do działania, pojawią się zaburzenia lękowe, nastroju min. depresja, obniżona samoocena i myśli samobójcze. Udzielam porad i konsultacji dla rodziców dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Mam doświadczenie w pracy z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu np. uczeniu się, kontaktach społecznych, gdy pojawia się zagrożenie uzależnieniem. Mam również doświadczenie w terapii rodzinnej, terapii par i małżeństw. Udzielam  też wsparcia oraz przygotowuję pacjentów do udziału w procesie sądowym.

 

Pracuję w nurcie terapii poznawczo – behawioralnej, oraz psychoterapii systemowej  indywidualnej i rodzin, opieram się o założenia Dialogu Motywującego oraz czerpię z terapii systemowej. Pomagam rodzinom rozwiązać problem, wspólnie znaleźć jego przyczyny oraz dokonać zmiany. W mojej pracy cenię współpracę pomiędzy terapeutą i pacjentem. Udzielam wsparcia, nie oceniam, co stwarza warunki do tego, aby otwarcie mówić o sobie i swoich problemach. Pomagam wspólnie pracować nad zidentyfikowaniem i zmianą pewnych schematów myślenia oraz zachowania, które nie pozwalają pacjentowi czuć się tak, jak by chciał się czuć i powstrzymują od realizowania osobistego potencjału. Podczas terapii ważne jest dla mnie nie tylko pokonywanie trudności, z którymi osoba przychodzi, ale również nabycie przez nią nowych umiejętności, które pozwolą lepiej radzić sobie z możliwymi problemami w przyszłości.

Kontakt:

Tel.503 145 836

e-mail: psycholog.krajewska @gmail.com