Zespół

Robert Rejniak

Psychoterapeuta, trener, superwizor

Jestem certyfikowanym specjalistą psychoterapii uzależnień (od 2001 r.) oraz doktorem nauk społecznych. Jestem również terapeutą motywującym, trenerem i superwizorem Polskiego Towarzystwa Dialogu Motywującego a także członkiem Motivational Interviewing Network of Trainers (od 2013 r.). Trenerem i instruktorem programu wczesnej interwencji FreD goes net – certyfikat LWL Kordinationstelle Sucht w Munster, certyfikowanym realizator programu CANDIS  dedykowanego osobom używającym problemowo marihuany.  Jestem także niezależnym ekspertem Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przy Ministerstwie Zdrowia. Od 1995 roku kieruję jako przewodniczący zarządu Polskim Towarzystwem Zapobiegania Narkomanii w Bydgoszczy (m.in. przez 20 lat kierowałem Poradnią Profilaktyki i Pomocy Rodzinie w Bydgoszczy).

 

Jestem absolwentem Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studiów podyplomowych: Zarządzanie potencjałem społecznym i doradztwo personalne WSM w Warszawie.
Od 1994 roku zajmuję się profilaktyką i terapią uzależnień. Ukończyłem Studium Przeciwdziałania Patologii Społecznej w Warszawie, Studium Terapii Uzależnień IPZ PTP w Warszawie, Studium Terapii Motywującej PTTM. Inne wybrane ukończone szkolenia to: szkolenia i staż Podwójne diagnozy – w Centrum Leczenia Uzależnień w Gliwicach,
szkolenie dla realizatorów programu CANDIS terapii dedykowanej osobom uzależnionym od marihuany. Szkolenie dla nowych trenerów MINT ( Motivational Interweving Network of Trainers) – międzynarodowej organizacji zrzeszającej trenerów Dialogu Motywującego,
ukończenie cyklu zajęć na Forum MINT jako członek tej organizacji (Kraków 2013, Berlin 2015. Dublin 2017, Tallin 2019, Kopenhaga 2023).
szkolenie Program Wzmacniania Rodziny org. Fundacja Maraton,
szkolenie Pomoc dla sprawców przemocy domowej – org. Fundacja im. S. Batorego w Warszawie szkolenie Interwencja kryzysowa wobec pacjentów uzależnionych i ich rodzin,

szkolenie Osobowość zależna – teoria i psychoterapia,
szkolenie Diagnoza nałogowych schematów i strategie pracy terapeutycznej,
szkolenie rozpoznanie zmian organicznych pacjentów uzależnionych,
szkolenie Psychologia kliniczna – psychopatologia – psychoterapia – org. Polskie Towarzystwo Psychoterapii Uzależnień
Podobieństwa i różnice w leczeniu osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, org. PARPA i KBPN,
szkolenie „Dialog Motywujący w pracy z grupami” T. Barth – org. Polskie Towarzystwo Dialogu Motywującego w Poznaniu,
szkolenie: Motivational Interviewing Treatment Integrity, org. PTTM i Uniwersytet w Lozannie
ukończony kurs Terapii Poznawczo-Behawioralnej

 

 

Od 2008 roku w swojej praktyce wykorzystuje podejście motywujące, zaczynając od wdrażania programu wczesnej interwencji FreD goes net, opartej m.in. na Dialogu Motywującym. Od ok 12 lat prowadzę szkolenia i superwizje z DM dla przedstawicieli różnych grup zawodowych: terapeutów uzależnień, pedagogów, nauczycieli, wychowawców, pracowników socjalnych, kuratorów sądowych, policji i innych służb mundurowych, pracowników placówek penitencjarnych, służby zdrowia, zespołów wychowawczych w kraju i za granicą ( łącznie ponad 1000 godzin szkoleniowych). Referencje i rekomendacje w zakładce.
Jestem również wykładowcą akademickim: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu. Wykładowca akredytowanych kursów przygotowujących do uzyskania kwalifikacji zawodowych: Studium Terapii Uzależnień i Studium Psychoterapii Dzieci i Młodzieży Instytutu Edukacji i Terapii w Poznaniu oraz Studium Dialogu Motywującego PTDM.
Jestem autorem wielu publikacji z zakresu profilaktyki i terapii uzależnień szczególnie w obszarze dotyczącym młodzieży, min. Serwis informacyjny- Narkomania, Problemy Narkomanii, Remedium, Świat problemów, Magazyn psychologiczny –Charaktery, Przegląd Pedagogiczny, rozdziały w pracach zbiorowych. Tematem mojej rozprawy doktorskiej była: Ocena skuteczności metody Dialogu Motywującego na przykładzie programu wczesnej interwencji FreD goes net.

 

Obszary mojej pracy terapeutycznej: terapia motywująca do zmiany, terapia uzależnień ( w tym terapia Candis), terapia zaburzeń adaptacyjnych (współuzależnienia), konsultacje i porady dla rodziców, terapia młodzieży w okresie adolescencji w pokonywaniu różnych problemów (używanie substancji, nadmierne korzystanie z nowych technologii i gier, hazard, inne uzależnienia behawioralne, problemy emocjonalne, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, depresyjne, samookaleczenia, zaburzenia suicydalne).